bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakończone Zamówienia Publiczne do 30.000 euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci tablic pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych wraz z dostawą i montażem na miejscu inwestycji objętej projektem z dnia 30.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.06.2018

___________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzki z dnia 14.05.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.05.2018

___________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę książek i wydawnictw z dn. 02.02.2018r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru Wykonawcy usługi inwestorskiego nadzoru technicznego podczas wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci tablicy informacyjnej wraz z dostawą i montażem z dn. 01.06.2017r.

________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego wraz z akcesoriami z dn. 09.05.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty

________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę książek i wydawnictw z dn. 03.01.2017

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z dnia 28.11.2016

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na dostawę książek i wydawnictw

Załącznik nr 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe w sprawie dostawcy sprzętu elektronicznego (20.08.2015)

Załącznik nr 1 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 2 - formularz oferty


Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru dostawcy na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych (28.04.2015)

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - formluarz kosztorysu

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4.1 - Rzut pochylni dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4.2 - Widok boczny pochylni

Załącznik nr 4.3 - Widok pochylni front

Informacja o wyborze najlepszej oferty


Zapytanie ofertowe - książki (19.03.2014)

Załącznik nr 1 - wzór zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja o wyborze najlepszej oferty


Zapytanie ofertowe - środki czystości (20.02.2014)

Informacja o wyborze najlepszej oferty


Zapytanie ofertowe - materiały biurowe (17.02.2014)

Informacja o wyborze najlepszej oferty


Zapytanie ofertowe do projektu "RozPRACUJ to z biblioteką"

Informacja o wyborze najlepszej ofertyOpublikował: Robert Wróbel
Publikacja dnia: 08.01.2019
Podpisał: Małgorzata Sobiesiak
Dokument z dnia: 19.11.2014
Dokument oglądany razy: 1 962